Patriotyzm. Czy patriotą można być zarówno w czasie wojny jak i pokoju?

Patriotyzm to niezwykła cecha, objawiająca się szeroko rozumianym zamiłowaniem do ojczyzny. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że można być patriotą w czasie wojny. Wystarczy spojrzeć na przykład bohaterów powieści „Kamienie na szaniec”, na osobę Franciszka Dąbrowskiego, czy Obronę Westerplatte, a to są jedynie nieliczne przykłady postawy patriotycznej w czasie wojny. Nasuwa się jednak pytanie, czy patriotą można być także w czasie pokoju?

Rozważania zacznę od mitycznej postaci Odyseusza. Otóż po skończonej wojnie, gdy wydawało się, że najgorsze już za nim, rozpoczęła się długa, bo trwająca dziesięć lat, wędrówka do ojczyzny. Odyseusz mógł porzucić ojczyznę oraz swoją rodzinę i osiedlić się gdziekolwiek, jednak, ze względu na miłość do ojczyzny, do żony i wierność ideałom, postanowił powrócić do swojej rodowitej ziemi. Mógł zrezygnować, mimo to nie poddawał się, aż w końcu dotarł do ojczyzny.

Nie sposób pominąć faktu, jakim jest życie i działalność Lecha Wałęsy w okresie komunistycznym. Była to jedna z pierwszych osób, które podjęły zorganizowaną walkę przeciwko władzom, bez użycia broni. Działał on w celu zwiększenia swobód obywatelskich, zapewnienia Polakom dostępu do różnych towarów, uzyskania przez Polskę niezależności od władz rosyjskich. Niewątpliwie taką właśnie podstawę możemy określić patriotyzmem, bo przez swoje czyny, Lech Wałęsa doprowadził do upadku komunistycznych władz, demokracji, polepszenia gospodarki, umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Z całą pewnością wszystkie te zasługi łączy jedno – miłość do ojczyzny.

Patriotyzm w czasie pokoju najpełniej wyraża się przez pracę, podejmowaną na rzecz dobra wspólnego, któremu na imię Polska

Kolejnym moim argumentem, jest cytat, biskupa polowego Wojska Polskiego, Józefa Guzdka, pokrywający moje własne obserwacje – „patriotyzm w czasie pokoju najpełniej wyraża się przez pracę, podejmowaną na rzecz dobra wspólnego, któremu na imię Polska”. Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Moim zdaniem, każdy Polak daje od siebie małą cząstkę, w imieniu naszego wspólnego dobra. Chociażby – płacimy podatki, które służą na rozbudowę infrastruktury naszego kraju, zapewnienie powszechnej opieki medycznej i dobrego poziomu edukacji publicznej. Ale nie tylko to. Sportowcy ubrani w koszulki patriotyczne, naukowcy, pisarze zdobywając kolejne osiągnięcia dbają o dobre imię Polski na świecie. Wystarczy spojrzeć na polskich szczypiornistów. Innym przykładem są nauczyciele, czy rodzice, którzy zaznajamiają swoje dzieci z symbolami narodowymi i uczą właściwie je traktować. Bez wątpienia wszystkie te i inne drobne przesłanki przejawiają patriotyzm.

Jestem pewien, że patriotą można być także w czasie pokoju. Wszystkie postawy, które zaprezentowałem, są postawami patriotyzmu, gdy w kraju ojczystym panuje spokój. Uważam, że wszyscy, a przynajmniej spora część z nas, wykazuje cechy charakterystyczne dla tej postawy, niezależnie od tego, co się dzieje na świecie.

Post Author: admin